Làm sao để máy giặt và máy sấy có thể chồng lên nhau?

Đang tải...